Tehri Garhwal Pin Codes and Post Offices

Pin Codes of Tehri Garhwal Uttarakhand. There is a total of 264 post offices in Tehri Garhwal. You can find the post office names as well as pin codes in the Tehri Garhwal district.

Post offices and Pin Codes in Tehri Garhwal, Uttarakhand

NoTehri Garhwal Post OfficesTehri Garhwal Pin Code List
1 Agar 249175
2 Akhori 249155
3 Aleru 249131
4 Amni 249122
5 Amsari 249146
6 Anandchowk 249145
7 Anjanisain 249121
8 Atali -byasi 249192
9 Bachhelikhal 249192
10 Badiyargarh 249161
11 Badon 249161
12 Badshahithaul 249199
13 Bagi 249175
14 Bagiyal 249132
15 Bahera 249145
16 Bairaigaon 249192
17 Bajiyalgaon 249155
18 Banali 249175
19 Bangar 249180
20 Bangsil 249180
21 Banskatal 249192
22 Barkot 249181
23 Beena 249155
24 Berni 249175
25 Bhaatgaon 249181
26 Bhagirathipuram 249124
27 Bhainskot 249122
28 Bhalkatal 249180
29 Bhallegaon 249126
30 Bhaneldi 249181
31 Bharkot 249165
32 Bharpur 249192
33 Bhatgaon 249155
34 Bhatwara 249155
35 Bhawan 249180
36 Bhigun 249125
37 Bhladiana 249131
38 Binaykhal 249125
39 Chaka 249146
40 Chamani 249199
41 Chamiyala 249125
42 Chamma 249145
43 Chamolgaon 249175
44 Chandreshwar 249181
45 Chanji 249155
46 Chham 249132
47 Chherabdhar 249131
48 Chheti 249123
49 Chopriyalgaon 249145
50 Chourikhal 249161
51 Chulyani 249180
52 Daang 249161
53 Dalla Argrh 249181
54 Dangchoura 249161
55 Dangi 249155
56 Darogi 249122
57 Devtadhar 249181
58 Dewath 249155
59 Dhalwala 249137
60 Dhanolti 249180
61 Dharidhungsir 249161
62 Dharkot 249131
63 Dharkot 249161
64 Dharkot-udaikot 249130
65 Dhopardhar 249155
66 Dhounikhal 249155
67 Dhountri 249165
68 Dugadda 249161
69 Duwadhar 249175
70 Dwargarh 249180
71 Dyuli 249175
72 Fakot 249175
73 Falenda 249155
74 Gadoli 249141
75 Gadoliya 249181
76 Gairi 249196
77 Gajja 249146
78 Garakot 249121
79 Ghandiyaldhr 249161
80 Ghansali 249155
81 Ghonti 249181
82 Ghuttu 249155
83 Gomukh 249121
84 Gona 249125
85 Gulardogi 249192
86 Gyansoo 249001
87 Hadiyanakholi 249155
88 Hatwalgaon 249145
89 Hill Campus Pantnagar 249199
90 Hindolakhal 249122
91 Hinsriyakhal 249126
92 Jaakhchoura 249130
93 Jad Gaon 249145
94 Jajal 249175
95 Jakhand 249161
96 Jakhidagar 249161
97 Jakhnidhar 249123
98 Jakhniyali 249155
99 Jakholi 249146
100 Jamnikhal 249122
101 Jamthiyal Gaon 249145
102 Jardhargaon 249175
103 Joulangi 249130
104 Kafal Pani 249130
105 Kafna 249161
106 Kafolgaon 249125
107 Kakhoor 249192
108 Kakhwari 249145
109 Kamand 249131
110 Kanatal 249145
111 Kandarsyun 249125
112 Kandikhal 249131
113 Kandiyalgaon 249165
114 Kathoor 249155
115 Kathud 249146
116 Kaudiyala 249192
117 Kaushal 249132
118 Kepars 249125
119 Khaand 249146
120 Khalargaon 249165
121 Khambakhal 249165
122 Khandogi 249123
123 Kharsadi 249192
124 Khawara 249125
125 Khola 249161
126 Khyarsi 249180
127 Kilkileshwar 249161
128 Kinsoo 249180
129 Kireth 249125
130 Kirtinagar 249161
131 Kotalgaon 249165
132 Kothi 249146
133 Kothiyara 249125
134 Kotipav 249186
135 Kotmaniyar 249145
136 Kundri 249122
137 Kuttha 249001
138 Kyara 249192
139 Kyari 249199
140 Laloorikhal 249122
141 Lambgaon 249165
142 Lamkot 249199
143 Lawa 249146
144 Lawani 249132
145 Madan Negi 249131
146 Magron 249161
147 Mahad 249122
148 Maid 249125
149 Maighadhar 249155
150 Maindkhal 249132
151 Majafgaon 249165
152 Maletha 249161
153 Malgaon 249155
154 Malyakot 249155
155 Mandar 249181
156 Manderigaon 249192
157 Manjhgaon 249145
158 Manjiyari 249192
159 Manjkot 249161
160 Maror 249186
161 Maroragaad 249146
162 Mindath 249192
163 Mogi 249186
164 Mori (Tehri Garhwal) 249128
165 Mukhem 249165
166 Mundala 249192
167 Munikireti 249137
168 Muyalgaon 249155
169 Myanilaloor 249186
170 Nagdev Kudiyal Gaon 249145
171 Nagni 249175
172 Nagrajadhar 249196
173 Naicholi 249146
174 Naidogi 249192
175 Nail 249130
176 Nakot 249199
177 Narendra Nagar (Tehri Garhwal) 249175
178 Nelda 249001
179 New Tehri Collectrate 249001
180 Nyuli 249161
181 Odada 249175
182 Odadhar 249155
183 Okhla 249131
184 Palethi 249122
185 Pali 249130
186 Palkot 249146
187 Panchoor 249121
188 Pangerkhal 249001
189 Pangriyana 249155
190 Pantwari 249186
191 Parogi 249180
192 Pathiyana 249131
193 Patniyadevi 249123
194 Paurikhal 249121
195 Pilkhi 249181
196 Pipola 249123
197 Pokhar 249155
198 Pokhri 249146
199 Poukhal 249161
200 Pratap Nagar 249165
201 Pujargaon 249122
202 Purwalgaon 249155
203 Radhudhar 249123
204 Ragar Gaon 249145
205 Raika 249165
206 Raimer 249165
207 Rajakhet 249001
208 Ranakot 249146
209 Ranichauri 249199
210 Ratnomalla 249131
211 Raurdhar 249121
212 Ringalgarh 249145
213 Roulakot 249131
214 Rounad 249165
215 Rouniya 249165
216 Sabli 249199
217 Sadav 249180
218 Sain 249146
219 Samangaon 249155
220 Sankri 249155
221 Sarot 249132
222 Saud 249145
223 Semandidhar 249181
224 Sendul 249186
225 Serabagwan 249165
226 Shantipur Sondi 249146
227 Shivanand Nagar 249192
228 Shivpuri 249192
229 Sigunisera 249186
230 Siliyara 249155
231 Silkakhal 249161
232 Silkani 249192
233 Sinwalidhar 249122
234 Siree 249165
235 Sirs 249180
236 Siyansu 249131
237 Sounp 249125
238 Sour 249145
239 Sour Uppu 249131
240 Souru 249126
241 Srikot 249186
242 Sunargaon 249125
243 Suwakholi 249180
244 Sweer 249199
245 Takoli 249161
246 Talli Ringoli 249161
247 Tapoban 249192
248 Teehri Kutchery 249001
249 Tehri 249001
250 Thapla 249165
251 Thati 249155
252 Thati Dagar 249161
253 Thatyur 249180
254 Thouldhar 249131
255 Tikri 249186
256 Timli 249192
257 Tingri 249199
258 Tipri 249123
259 Tisriyara 249125
260 Toli 249121
261 Tungoli 249199
262 Tyuna 249122
263 Uniyalgaon 249145
264 V.K.Puram 249130