Pin Code 523270 Post Offices, Places in India with PinCode 523270

Details of post offices in india with pincode 523270. There are total of 14 post offices in Prakasam, Andhra Pradesh, India with same pincode. Places are Anakarlapudi, Dharmavarm, Goginenivari Palaem, Kattavarpalem, Kondepi, Mugachinala, Nennurapadu, Pedakandlagunta, Petlur, Polireddipalem, Ramayyapalem, Regalagaddapalem, Tatakulapalem and Zuvvigunta

Post Offices with pincode 523270 and Details

Post Office:- Anakarlapudi

Post Office: Anakarlapudi
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Dharmavarm

Post Office: Dharmavarm
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Goginenivari Palaem

Post Office: Goginenivari Palaem
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Kattavarpalem

Post Office: Kattavarpalem
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Kondepi

Post Office: Kondepi
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Head Office: Kandukur

Post Office:- Mugachinala

Post Office: Mugachinala
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Nennurapadu

Post Office: Nennurapadu
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Pedakandlagunta

Post Office: Pedakandlagunta
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Petlur

Post Office: Petlur
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Polireddipalem

Post Office: Polireddipalem
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Ramayyapalem

Post Office: Ramayyapalem
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Regalagaddapalem

Post Office: Regalagaddapalem
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Tatakulapalem

Post Office: Tatakulapalem
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur

Post Office:- Zuvvigunta

Post Office: Zuvvigunta
District: Prakasam
Pin Code: 523270
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Prakasam
Region: Vijayawada
Taluk: Kandukur
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: Kondepi
Head Office: Kandukur