Pin Code 518004 Post Offices, Places in India with PinCode 518004

Details of post offices in india with pincode 518004. There are total of 15 post offices in Kurnool, Andhra Pradesh, India with same pincode. Places are Bhagya Nagar-kurnool, E.Thandrapadu, Edururu, G.Singavaram, Gondiparla, Kurnool Kothapeta, Mamidalapadu, Munagalapadu, N R Peta KNL, Nidjur, Panchalingala, Prakash Nagar, R.Konthalapadu, S.R.P.M and Tholisapuram

Post Offices with pincode 518004 and Details

Post Office:- Bhagya Nagar-kurnool

Post Office: Bhagya Nagar-kurnool
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Head Office: Kurnool

Post Office:- E.Thandrapadu

Post Office: E.Thandrapadu
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- Edururu

Post Office: Edururu
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- G.Singavaram

Post Office: G.Singavaram
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- Gondiparla

Post Office: Gondiparla
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- Kurnool Kothapeta

Post Office: Kurnool Kothapeta
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Head Office: Kurnool

Post Office:- Mamidalapadu

Post Office: Mamidalapadu
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- Munagalapadu

Post Office: Munagalapadu
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- N R Peta KNL

Post Office: N R Peta KNL
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Head Office: Kurnool

Post Office:- Nidjur

Post Office: Nidjur
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- Panchalingala

Post Office: Panchalingala
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- Prakash Nagar

Post Office: Prakash Nagar
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Head Office: Kurnool

Post Office:- R.Konthalapadu

Post Office: R.Konthalapadu
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- S.R.P.M

Post Office: S.R.P.M
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool

Post Office:- Tholisapuram

Post Office: Tholisapuram
District: Kurnool
Pin Code: 518004
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Kurnool
Region: Kurnool
Taluk: Kurnool
Circle: Andhra Pradesh
Sub Office: N R Peta KNL
Head Office: Kurnool