Pin Code 261141 Post Offices, Places in India with PinCode 261141

Details of post offices in india with pincode 261141. There are total of 26 post offices in Sitapur, Uttar pradesh, India with same pincode. Places are Bachhawal, Bambhaura, Baragaon, Barbatapur Chitahla, Beehat Gaur, Bhurkuri, Bisara, Brahmawali, Chathia, Chaturaiya, Girdharpur, Hathia, Inayat Nagar, Jahansapur, Kachura, Kateeli, Kusaila, Maholi, Neri, Pailakisha, Patabodh, Sadikapur, Salahpur, Tikra Teekar, Urdauli and Wazirnagar

Post Offices with pincode 261141 and Details

Post Office:- Bachhawal

Post Office: Bachhawal
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Bambhaura

Post Office: Bambhaura
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Baragaon

Post Office: Baragaon
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Barbatapur Chitahla

Post Office: Barbatapur Chitahla
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Sitapur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Beehat Gaur

Post Office: Beehat Gaur
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Bhurkuri

Post Office: Bhurkuri
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Sitapur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Bisara

Post Office: Bisara
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Brahmawali

Post Office: Brahmawali
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Chathia

Post Office: Chathia
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Chaturaiya

Post Office: Chaturaiya
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Sitapur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Girdharpur

Post Office: Girdharpur
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Sitapur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Hathia

Post Office: Hathia
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Inayat Nagar

Post Office: Inayat Nagar
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Misrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Jahansapur

Post Office: Jahansapur
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Kachura

Post Office: Kachura
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Kateeli

Post Office: Kateeli
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Kusaila

Post Office: Kusaila
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Misrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Maholi

Post Office: Maholi
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Sitapur

Post Office:- Neri

Post Office: Neri
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Pailakisha

Post Office: Pailakisha
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Patabodh

Post Office: Patabodh
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Sadikapur

Post Office: Sadikapur
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Salahpur

Post Office: Salahpur
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Tikra Teekar

Post Office: Tikra Teekar
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Urdauli

Post Office: Urdauli
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Mishrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur

Post Office:- Wazirnagar

Post Office: Wazirnagar
District: Sitapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 261141
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Sitapur
Region: Lucknow HQ
Taluk: Misrikh
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Maholi
Head Office: Sitapur