Pin Code 243635 Post Offices, Places in India with PinCode 243635

Details of post offices in india with pincode 243635. There are total of 26 post offices in Budaun, Uttar pradesh, India with same pincode. Places are Azampur Bisaria, Baksena, Bela Dandi, Bhau Nagla, Chitri, Daharpur Kalan, Dataganj, Ghilaur, Hazratpur, Jamalpur, Karanpur, Labhari, Majhara, Manikapur Kaur, Mausampur, Nagaria Khanu, Nauni, Nawada Madhukar, Palia Gujar, Papar Hamzapur, Pipla, Prasidhpur, Puraini, Saijani, Salempur and Sarai Piparia

Post Offices with pincode 243635 and Details

Post Office:- Azampur Bisaria

Post Office: Azampur Bisaria
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Baksena

Post Office: Baksena
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Datganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Bela Dandi

Post Office: Bela Dandi
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Bhau Nagla

Post Office: Bhau Nagla
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Chitri

Post Office: Chitri
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Daharpur Kalan

Post Office: Daharpur Kalan
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Dataganj

Post Office: Dataganj
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Budaun

Post Office:- Ghilaur

Post Office: Ghilaur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Hazratpur

Post Office: Hazratpur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Jamalpur

Post Office: Jamalpur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Karanpur

Post Office: Karanpur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Labhari

Post Office: Labhari
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Majhara

Post Office: Majhara
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj`
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Manikapur Kaur

Post Office: Manikapur Kaur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Mausampur

Post Office: Mausampur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Nagaria Khanu

Post Office: Nagaria Khanu
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Nauni

Post Office: Nauni
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Nawada Madhukar

Post Office: Nawada Madhukar
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Palia Gujar

Post Office: Palia Gujar
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Papar Hamzapur

Post Office: Papar Hamzapur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Pipla

Post Office: Pipla
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Prasidhpur

Post Office: Prasidhpur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Puraini

Post Office: Puraini
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Saijani

Post Office: Saijani
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Salempur

Post Office: Salempur
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun

Post Office:- Sarai Piparia

Post Office: Sarai Piparia
District: Budaun
State: Uttar pradesh
Pin Code: 243635
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Budaun
Region: Bareilly
Taluk: Dataganj
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Dataganj
Head Office: Budaun