Pin Code 241123 Post Offices, Places in India with PinCode 241123

Details of post offices in india with pincode 241123. There are total of 23 post offices in Hardoi, Uttar pradesh, India with same pincode. Places are Aamtara, Aliganj Nankheria, Amirta, Anangpur, Babarpur, Baijupur, Baruwara, Bharakhani, Bilsari, Daultpur, Dhani Nagla, Harha Malikapur, Jeora, Kamalpur, Khitauli, Lakhmapur, Maikpur, Munder, Pachdeora, Pali (Hardoi), Sahjanpur, Sarai Raghav and Sawaijpur

Post Offices with pincode 241123 and Details

Post Office:- Aamtara

Post Office: Aamtara
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Aliganj Nankheria

Post Office: Aliganj Nankheria
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Amirta

Post Office: Amirta
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Anangpur

Post Office: Anangpur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Babarpur

Post Office: Babarpur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Baijupur

Post Office: Baijupur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Baruwara

Post Office: Baruwara
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Bharakhani

Post Office: Bharakhani
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Bilsari

Post Office: Bilsari
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Daultpur

Post Office: Daultpur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Dhani Nagla

Post Office: Dhani Nagla
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Harha Malikapur

Post Office: Harha Malikapur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Jeora

Post Office: Jeora
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Kamalpur

Post Office: Kamalpur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Khitauli

Post Office: Khitauli
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Lakhmapur

Post Office: Lakhmapur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Maikpur

Post Office: Maikpur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Munder

Post Office: Munder
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Pachdeora

Post Office: Pachdeora
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Pali (Hardoi)

Post Office: Pali (Hardoi)
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Hardoi

Post Office:- Sahjanpur

Post Office: Sahjanpur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Sarai Raghav

Post Office: Sarai Raghav
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi

Post Office:- Sawaijpur

Post Office: Sawaijpur
District: Hardoi
State: Uttar pradesh
Pin Code: 241123
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Hardoi
Region: Bareilly
Taluk: Sawayajpur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Pali (Hardoi)
Head Office: Hardoi