Pin Code 231304 Post Offices, Places in India with PinCode 231304

Details of post offices in india with pincode 231304. There are total of 34 post offices in Mirzapur, Uttar pradesh, India with same pincode. Places are Bagahi, Bharehata, Bharpura, Bhawanipur, Bhudkuda, Chunar Fort, Chunar Rly Station, Chunar, Chunar Tehsil, Dargah Sharif, Darhiram, Gangpur, Hinauti, Jalalpur Mafi, Jamuhar, Kandawa, Kathinai, Khanjadipur, Kolna, Kusumhi, Lahaura, Media, Mohanpur Bhavrakh, Nakati Mishrauli, Padari, Pahadi, Patihata, Raipuria, Rudauli, Sarson Gram, Shakteshgarh, Sindhora, Tendua Kala and Thiresapur

Post Offices with pincode 231304 and Details

Post Office:- Bagahi

Post Office: Bagahi
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Bharehata

Post Office: Bharehata
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chuanr
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Bharpura

Post Office: Bharpura
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Bhawanipur

Post Office: Bhawanipur
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Bhudkuda

Post Office: Bhudkuda
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Chunar Fort

Post Office: Chunar Fort
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Chunar Rly Station

Post Office: Chunar Rly Station
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Chunar

Post Office: Chunar
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Chunar Tehsil

Post Office: Chunar Tehsil
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Dargah Sharif

Post Office: Dargah Sharif
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Darhiram

Post Office: Darhiram
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Gangpur

Post Office: Gangpur
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Hinauti

Post Office: Hinauti
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Jalalpur Mafi

Post Office: Jalalpur Mafi
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Jamuhar

Post Office: Jamuhar
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Kandawa

Post Office: Kandawa
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Kathinai

Post Office: Kathinai
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Khanjadipur

Post Office: Khanjadipur
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Kolna

Post Office: Kolna
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Kusumhi

Post Office: Kusumhi
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Lahaura

Post Office: Lahaura
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Media

Post Office: Media
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Mohanpur Bhavrakh

Post Office: Mohanpur Bhavrakh
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Nakati Mishrauli

Post Office: Nakati Mishrauli
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Padari

Post Office: Padari
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Pahadi

Post Office: Pahadi
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirazapur Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Patihata

Post Office: Patihata
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chuanr
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Raipuria

Post Office: Raipuria
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Rudauli

Post Office: Rudauli
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chunar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Sarson Gram

Post Office: Sarson Gram
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Shakteshgarh

Post Office: Shakteshgarh
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Sindhora

Post Office: Sindhora
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Tendua Kala

Post Office: Tendua Kala
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Mirzapur Sadar
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur

Post Office:- Thiresapur

Post Office: Thiresapur
District: Mirzapur
State: Uttar pradesh
Pin Code: 231304
Post Office Type: Branch Office
Delivery Type: Delivery
Division: Mirzapur
Region: Allahabad
Taluk: Chuanr
Circle: Uttar Pradesh
Sub Office: Chunar
Head Office: Mirzapur