Pin Code 206122 Post Offices, Places in India with PinCode 206122

Details of post offices in india with pincode 206122. There are total of 24 post offices in Auraiya, Uttar pradesh, India with same pincode. Places are Auraiya, Ayana, Badharipur, Bamuripur, Bharsen, Bhaupur, Burhadana, Chirhuli, Daulatpur, Haidarpur, Ikaurapur, Jaitapur, Kakhaotoo, Keontra, Khanpur, Kharka, Kudarkot, Luhiapur, Narainpur (Auraiya), Panhar, Sahabda, Sanphar, Sherpur Saraiya and Tilak Nagar

Post Offices with pincode 206122 and Details

Post Office:- Auraiya

Post Office: Auraiya
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Head Office
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh

Post Office:- Ayana

Post Office: Ayana
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Badharipur

Post Office: Badharipur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Bamuripur

Post Office: Bamuripur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Bharsen

Post Office: Bharsen
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Bhaupur

Post Office: Bhaupur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Burhadana

Post Office: Burhadana
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Chirhuli

Post Office: Chirhuli
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Daulatpur

Post Office: Daulatpur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Haidarpur

Post Office: Haidarpur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Ikaurapur

Post Office: Ikaurapur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Jaitapur

Post Office: Jaitapur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Kakhaotoo

Post Office: Kakhaotoo
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Keontra

Post Office: Keontra
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Khanpur

Post Office: Khanpur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Kharka

Post Office: Kharka
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Kudarkot

Post Office: Kudarkot
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Bidhuna
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Luhiapur

Post Office: Luhiapur
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Narainpur (Auraiya)

Post Office: Narainpur (Auraiya)
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Sub Office
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Panhar

Post Office: Panhar
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Sahabda

Post Office: Sahabda
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Sanphar

Post Office: Sanphar
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Sherpur Saraiya

Post Office: Sherpur Saraiya
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya

Post Office:- Tilak Nagar

Post Office: Tilak Nagar
District: Auraiya
State: Uttar pradesh
Pin Code: 206122
Post Office Type: Branch Office Direct
Delivery Type: Non-Delivery
Division: Etawah
Region: Agra
Taluk: Auraiya
Circle: Uttar Pradesh
Head Office: Auraiya