Kanker Pin Codes and Post Offices

Pin Codes of Kanker Chattisgarh. There is a total of 152 post offices in Kanker. You can find the post office names as well as pin codes in the Kanker district.

Post offices and Pin Codes in Kanker, Chattisgarh

NoKanker Post OfficesKanker Pin Code List
1 Abhanpur 494335
2 Amoda 494333
3 Amodi 494665
4 Antagarh 494665
5 Anwari 494337
6 Aridongri 494635
7 Asulkhar 494669
8 Aturgaon 494334
9 Badal 494333
10 Badejharkatta 494771
11 Badgaon 494771
12 Bagodar 494334
13 Baijanpuri 494670
14 Bandecolony 494777
15 Barda 494776
16 Bewarti 494334
17 Bhainsakanhar 494670
18 Bhainsasur 494665
19 Bhanbeda 494670
20 Bhansuli 494333
21 Bhanupratappur 494669
22 Bhilai 494337
23 Bhiragaon 494669
24 Bondanar 494665
25 Budeli 494335
26 Charama 494337
27 Charbhata 494337
28 Chargaon 494665
29 Chawad 494334
30 Chinauri 494336
31 Chiprel 494334
32 Chotekapsi 494771
33 Dabena 494333
34 Damkasa 494635
35 Dangra 494669
36 Deori 494334
37 Devinawagaon 494333
38 Dhanelikanhar 494670
39 Dhanesara 494335
40 Dokla 494337
41 Donde 494771
42 Dudhawa 494335
43 Dumali 494334
44 Dumarpani 494333
45 Durgkondal 494669
46 Erpanar 494777
47 Esebeda 494776
48 Geetpahar 494333
49 Gondahoor 494776
50 Govindpur 494334
51 Gudabeda 494665
52 Gurwandi 494771
53 Hanker 494776
54 Haradula 494336
55 Hatkarra 494670
56 Hatkondal 494635
57 Hatkongera 494334
58 Hurtarai 494665
59 Jaisakarra 494337
60 Jamgaon 494333
61 Jepra 494336
62 Jodekursi 494635
63 Junwani 494334
64 Junwani 494337
65 Kamta 494665
66 Kanharpuri 494670
67 Kanker 494334
68 Kanker Kutchery 494334
69 Karaki 494669
70 Karmoti 494635
71 Kewti 494669
72 Khairkatta 494771
73 Khairkeda 494336
74 Khartha 494336
75 Kishanpuri 494333
76 Kodagaon 494670
77 Kodapakha 494669
78 Kodekurse 494669
79 Kodosalhebhat 494665
80 Kokpur 494334
81 Kolar 494665
82 Koliyari 494337
83 Korar 494670
84 Kotalbhatti 494335
85 Kotela 494336
86 Kottara 494670
87 Koyalibeda 494665
88 Kulhadkatta 494669
89 Kurenar 494777
90 Kurrutola 494337
91 Lakhanpuri 494336
92 Largaon Markatola 494335
93 Lilejhar 494337
94 Lohattar 494635
95 Makdisingrai 494334
96 Manpur 494334
97 Mardapoti 494334
98 Markatola 494670
99 Maroda 494777
100 Marwadi 494333
101 Mavlipara 494335
102 Michgaon Sadhu 494669
103 Mixesed Form 494776
104 Mode 494670
105 Murdongri 494334
106 Murvend 494334
107 Nagaldand 494777
108 Narharpur 494333
109 Nathianawagaon 494336
110 Nedgaon 494771
111 Padenga 494777
112 Pakhanjore Camp 494776
113 Panidober 494665
114 Panwar 494777
115 Parsoda 494670
116 Pataud 494334
117 Pidapal 494334
118 Pondgaon 494665
119 Potgaon 494670
120 Pratappur 494776
121 Puri 494337
122 Puswada 494334
123 PV-15 494776
124 PV-26 494776
125 PV-38 494776
126 PV-9 494776
127 PV-92 494777
128 Rengawahi 494777
129 Sahawada 494336
130 Salhe 494635
131 Sambalpur 494635
132 Samtara 494335
133 Sangam 494776
134 Sarandi 494665
135 Sarona 494335
136 Sarwandi 494335
137 Selegaon 494670
138 Sidhesar 494334
139 Siksod 494665
140 Sureli 494670
141 Tadoki 494665
142 Talakurra 494670
143 Tarandul 494670
144 Tarasgaon 494336
145 Tarhul 494635
146 Tekameta 494777
147 Thema 494335
148 Traighotiya 494635
149 Tuyegahan 494336
150 Udkuda 494336
151 Umradah 494334
152 Vyas Kongera 494334